Een goede zelfzorg

Preventie staat bij ons voorop


Een goede zelfzorg kan veel problemen voorkomen. Door jou hierin te coachen en preventie voor jou meetbaar en inzichtelijk te maken laten we zien dat dit bij ons ook echt zo werkt! De praktijkresultaten spreken voor zich:

Ieder jaar zien we een daling van het aantal vullingen, wortelkanaalbehandelingen en kronen bij onze vaste patiënten. Dat zie je dus ook terug in ons team. Het team bestaat inmiddels uit 8 mondhygiënisten, 4 preventie assistenten en nog altijd slechts twee tandartsen.

Dus minder tandartskosten voor onze patiënten!

Als het niet anders kan

Behandelingen

Je kunt bij ons terecht voor

Voor de inhoud van behandelingen wijzen we je graag op de website www.allesoverhetgebit.nl. en www.gewoon-gaaf.nl. Hier staan alle tandheelkundige behandelingen beschreven.

Richtlijnen en protocollen

Kwaliteit bij Transparant


Vanuit de beroepsvereniging voor tandartsen zijn protocollen en richtlijnen opgesteld voor de tandartspraktijk. In onze praktijk volgen we deze protocollen en richtlijnen op alle facetten. Dat betekent bijvoorbeeld dat er volgens strenge hygiëne richtlijnen (WIP) wordt gewerkt, maar ook dat behandelingen volgens de meest recente richtlijnen worden uitgevoerd. Al deze richtlijnen en protocollen samen maken dat kwaliteit op álle fronten gewaarborgd is.